Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: Tổ 1 Huyện Sông Mã, Huyện Sông Mã-Sơn La

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Chợ 308 Đường Lê lợi Phường quyết thắng Thành phố Sơn La, Thành phố Sơn La-Sơn La

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Đường Chu Văn Thịnh - Tp. Sơn La, Thành phố Sơn La-Sơn La

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Sơn La